-Точно е, веќе разговарав со својот доктор, се заситив од силиконите, тоа беше младост- лудост. Затоа му се враќам на природниот изглед, вели Сораја.